Vad är yoga?

Vad är yoga? Transformation, som en väg in i de djupare lagren av oss själva, är ett av mina många svar. Men när jag skriver om yoga på min blogg så är det ur min synvinkel och mitt sätt att tolka – och det är viktigt att ha med sig att alla har sin egen personliga upplevelse av vad yoga ger, gör, är.

Vad är yoga?

Själva ordet yoga är sanskrit och betyder förening/balans. Strävan är att skapa en balans mellan kropp, själ och sinne, en balans mellan det yttre och inre för att uppnå frid. Det är både tekniker för självkännedom och andlig utveckling, som tekniker för att uppnå fysisk och psykisk hälsa. Idag förknippas yoga ofta med vighet och stresshantering, men de flesta som utövar yoga har en känsla av att det är något mera. Något djupare än så. Och när du har yogat ett tag så kanske du börjar fascineras av yogafilosfin.

Ett av verken som räknas som yogans mest klassiska verk är Patanjali Yoga Sutras, som skrevs ner ca 200-400 före Kristus. Patanjali var en indisk filosof som är upphovsmannen till det som beskrivs som yogans grunder, för oss idag, och består av 196 verser. De är kategoriserade i åtta delar – The Eight Limbs of yoga. De kan ses som grenar/riktlinjer för att nå andlig upplysning – eller helt enkelt som en fin livsåskådning och en källa för hur man lever ett meningsfullt liv.

De åtta delarna i kort beskrivning:

1. YAMAS -Den första delen handlar om vår relation till andra, vår moraliska disciplin och respekt till omvärden. Yamas i sig innehåller 5 undergrupper som bla innefattar att man ska vara sann mot sig själv och andra,  inte ska skada sig själv, andra eller naturen, inte stjäla eller vara girig.

2. NIYAMAS – Den andra delen handlar om vår relation till oss själva och vår moraliska disciplin inåt. Även här finns 5 undergrupper som gemensamt handlar om hur vi vårdar kropp, sinne och själ på olika sätt.

3. ASANAS – Behärskandet av kroppen genom kroppsövningar-positioner-rörelse. Enligt yogan är vår kropp vårt tempel och vi ska vårda den som ett steg mot andlig utveckling, och genom att bli smidiga och starka så kan vi lättare sitta ner och meditera. Asanas är den del som är mest utbredd i väst och som många förknippar med yoga. 

4. PRANAYAMA Att kontrollera sitt andetag, vilket är vägen till kontrollera sitt sinne.

5. PRATYAHARA  Att släppa taget om yttre stimulans och flytta uppmärksamheten inåt och betrakta oss själva. 

6. DHARANA Att genom djup koncentration hålla stillhet i sinnet. När vi i Pratyahara stillar det som kommer utifrån så försöker vi i Dharana stilla själva sinnet. Det genererar i sin tur ett lugnare, stadigare och tillförlitligt sinne.

7. DHYANA Den sjunde delen handlar om djup meditation/kontemplation och närvaro. Liknar Dharana, men med skillnaden att här är du i ett tillstånd av att helt ha överlämnat dig till närvaron i nuet bortanför tid och rum.

8. SAMADHI Den djupaste insikten, extasen och friden. Ett upplyst medvetandetillstånd där allt bara är, dit de olika delarna  för oss.. Att nå inre och yttre fred, målet med all yoga. 

Vad är yoga?

De åtta grenarna har egentligen ingen början eller slut. Under en kundaliniyogaklass så förenas alla delar, utan att du behöver tänka på det. Vi andas genom kroppen tillsammans med medvetna rörelser. De yttre omständigheterna får förenas med våra personliga inre upplevelser. Med fokus och koncentration håller vi kontroll på tankarna, samtidigt som vi släpper taget för att uppnå varande, frihet och bliss. En del av stegen kan låta som omöjliga uppgifter, men kom ihåg att yoga är en process och ingen tävling i perfektion eller att först komma i mål. Alla små steg räknas. 

För mig bjuder den yogiska filosofin på ett vackert förhållningssätt till livet. Jag väljer vilka delar som klingar an i mig. Men du behöver inte alls vara intresserad av filosofin eller försöka förstå genom intellektet för att yoga. För det handlar främst om att vara. Att vara DU. Essensen. Att vara. Nu.♥

”Yoga takes you into the present, the only place where life exists” – Patanjali

Yogasoul