Att lyssna till sig själv

Att lyssna till sig själv. Ofta svårt. För vi lever i ett samhälle med väldigt mycket brus, tryck från alla håll och yttre påverkan. Och det är så lätt att tappa bort sig själv bland allt tyckande om hur vi ska vara, hur vi bör se ut och vad vi ska prestera. 

I kundaliniyogan övar vi oss i konsten att lyssna på oss själva. Som yogalärare är min uppgift att guida och inspirera dig att bli inkännande i dig själv. Få dig att upptäcka din egen styrka och höra din egen röst. Ingen annan har dina svar, ingen annan vet vad din kropp behöver, ingen annan äger din sanning. Du bär redan all visdom och kunskap inom dig. Och att yoga handlar om att komma i kontakt med det du egentligen redan vet.

Sat Nam

Stanna upp en stund. Slut dina ögon. Ta ett djupt andetag in genom näsan och vibrera ett tyst Sat. Andas lika långsamt ut och vibrera ett tyst Nam. Sat är sanning. Nam är identitet. ”Jag är sann” kan det översättas med. Det som vi är under alla yttre lager, bortanför de fysiska förutsättningarna, under alla mönster, oro och rädslor, under alla påhittade begränsande bilder av oss själva. Sat Nam – den strålande vibrerande innersta essensen av mig, av dig, av oss. Det är som en ständig påminnelse, en positiv affirmation, om att vara sann mot sig själv och andra. Att äga sina ja och äga sina nej. Att lyssna på sitt eget djupa inre vetande.

Det är inte enkelt. Det är så lätt att tvivla på sin egen styrka och förmåga, sin egen röst. Hur vet man egentligen vad man ska lyssna på? Det är det vi övar oss på – på yogamattan. För att stå stadigare med mer självkänsla, tillit och inre power i vardagen. Det behövs mer än någonsin i världen idag. ♥

Sat Nam / Anna

Sat Nam